• سانسِت مارکت
  • نرم افزار حسابداری محک.طعم جدیدی از حسابداری
  • سانسِت مارکت
  • ویندوز 11
MONITOR
MAINBOARD
PROCESSOR
CASE
RAM
باندل (مادربورد و پردازنده)
GRAPHICS CARD
FAN CPU
POWER
DVD WRITER
H.D.D
SSD