نرم افزار حسابداری صنفی محک

موجود
 
در این سطح از نرم افزار حسابداری سری صنفی محک در واقع سیستم حسابداری به معنی عام آن نداریم. رستوران دارانی که این سطح از نرم افزار حسابداری محک را تهیه می‌کنند، می‌توانند خرید و فروش های مربوط به رستوران خود را صرفا ثبت کنند.
 
 
مشخصات فنی

نرم افزار حسابداری صنفی محک

  • امکانات کد 511

  • عملیاتی که در سطح 1 از سری صنفی نرم افزار حسابداری محک مربوط به رستوران ها می توان انجام داد، عبارتند از:

    عملیات پایه (راهنما به صورت متنی و تصویری- امکان تبدیل واحد ریال به تومان و بالعکس-فاکتور همزمان-پنل رستورانی-تخفیف سطری-حق سرویس-مانیتور دوم-چند کاربره-اتصال به کارتخوان-تعریف مسیرهای چاپ-مدیریت قالبهای چاپی- مدیریت جملات و اشعار چاپی-فراخوان صوتی-سفارش ویژه-برگشت از فروش-گزارش فروش کلی-گزارش فروش جزئی-همگام سازی موجودی-تنظیمات پنل فروش-تنظیمات کنترل موجودی-ثبت م

نظرات کاربران
ارسال نظر